“AFRICA THE PLACE TO LIVE”

FOUNDATION MOVE-UP
Foundation Move-Up staat voor een proces van ontwikkeling
en emancipatie vanuit de hoofditems:
Werk

Geeft zin aan het leven en biedt meer kansen op levensonderhoud.

Opleiding

Is noodzakelijk om werk op niveau uit te kunnen voeren.

Sport

Als verzamelnaam voor alles wat mensen beweegt om creatief te zijn, is die een spiegel van de samenleving.

"Move-Up betekent dan:
Alles beter, hoger, vooruitstrevender
en dat vooral aangaande
werk, opleiding en sport"
INITIATIEVEN
Kern van de foundation is het appelleren aan het nemen van initiatieven.
Initiatieven kunnen zeer uiteenlopend zijn, omdat ook de groepen in hun doelstellingen zeer uiteenlopend zijn (bijv. vrouwengroepen, milieugroepen, boerengroepen). Iedere groep kan al veranderingen inzetten zonder dat die iets kosten. Voor verdergaande ideeën zullen deze groepen eerst een businessplan moeten maken. De leiding van Move-Up kan dan bepalen in hoeverre initiatieven in aanmerking kunnen komen voor financiële ondersteuning, vanaf het moment dat er structrele inkomsten zijn.
Initiatieven kunnen liggen op allerlei terreinen: millenniumdoelen/werelddoelen, ondernemerschap , gezondheidszorg, landbouwprojecten, emancipatie, onderwijs en opvoeding , culturele projecten, sport, communicatie, milieu, huizenbouw, gebruik van duurzame materialen en losse projecten ( bv weeshuis/ verlichting/ bibliotheken).
Om op een hoger niveau te komen, is het van groot belang dat initiatieven aan elkaar gekoppeld worden, dat groepen naar elkaar luisteren. Dat leidt tot meer verantwoordelijksbesef.
Zodra er binnen groepen geld verdiend wordt, moet er ook iets van terugvloeien naar de stichting.