DOELSTELLINGEN
“Het vergroten van betrokkenheid bij elkaar van mensen in Kenia en andere ontwikkelingslanden door hen met elkaar te laten samenwerken, in elkaar te investeren en van elkaar te leren, met als uiteindelijk doel
het verbeteren van hun levenstandaard."

"Move-Up wil werk maken van werk, opleiding en sport om mensen vooruit te helpen in hun streven hun levensstandaard te verhogen"
ZO WORDT AFRICA THE PLACE TO LIVE!
Als eerste noemen we emancipatie, want als mensen hun waardigheid hebben gevonden, krijgen zij ook zelfvertrouwen en dat is nodig voor het nemen van initiatieven. Het is al gebleken dat mensen in staat zijn een (business)plan te maken, hun doelen te formuleren en zelfstandig of in (grote) groepen te functioneren. Ze zijn dan zeer gedreven.
Voor het nemen van initiatieven zijn alle maatschappelijke onderwerpen bruikbaar. Om ze een naam te geven:

 • Emancipatie
 • Ondernemerschap
 • Voedselverdeling/voorziening
 • Gezondheidszorg
 • Sport
 • Communicatie
 • Onderwijs
   - Coöperatief
   - Artistiek
   - Cultureel
 • Veiligheid en recht voor iedereen
 • Financiering
   - Microkrediet
   - Verzekeringen
   - Pensioenen
   - Sparen
   - Voorzieningen
   - Discipline
   - Diepte-investeringen
 • Milieu en duurzaamheid
   - Betaalbaar schoon water/elektriciteit/ sanitair
   - Verbetering leefomgeving (duurzame woningverbetering)
 • Land- en tuinbouwprojecten
 • Millenniumdoelen/Werelddoelen (om er altijd aan te werken)
 • Losse projecten (bv. weeshuis)
 • Partnerschap door uitwisseling van ideeën met andere landen.
Responsive image

Dit alles moet leiden tot zeer actieve individuen, groepen en gemeenschappen. Hoe meer zij gezamenlijk actief zijn, hoe hoger de snelheid van hun ontwikkeling. Ze kunnen zichzelf verbazen.

Als ze zich naar buiten richten, laten zij zien hoe zij vooruitgang boeken door hun talenten, kwaliteiten, vaardigheden en mentale instelling.

Ze houden dan niet langer hun hand op, maar nemen zelf hun verantwoordelijkheid. Hun patroon van dromen en bidden verandert wezenlijk.

Een droom geeft een doel en gebed geeft een focus, maar als werken ook bidden is, zetten ze stappen waardoor zij hun doelen verwezenlijken.