Werk

Geeft zin aan het leven en biedt meer kansen op levensonderhoud.

Opleiding

Is noodzakelijk om werk op niveau uit te kunnen voeren.

Sport

Als verzamelnaam voor alles wat mensen beweegt om creatief te zijn, is die een spiegel van de samenleving.

Doelstellingen

Het vergroten van betrokkenheid bij elkaar van mensen in Kenia en andere ontwikkelingslanden door hen met elkaar te laten samenwerken, in elkaar te investeren en van elkaar te leren, met als uiteindelijk doel het verbeteren van hun levenstandaard.

Initiatieven

Kern van de foundation is het appelleren aan het nemen van initiatieven.

Initiatieven kunnen zeer uiteenlopend zijn, omdat ook de groepen in hun doelstellingen zeer uiteenlopend zijn (bijv. vrouwengroepen, milieugroepen, boerengroepen). Iedere groep kan al veranderingen inzetten zonder dat die iets kosten. Voor verdergaande ideeën zullen deze groepen eerst een businessplan moeten maken. De leiding van Move-Up kan dan bepalen in hoeverre initiatieven in aanmerking kunnen komen voor financiële ondersteuning, vanaf het moment dat er structrele inkomsten zijn.

Bekijk onze initiatieven

Minidocu

Belijk onze documentaire en zie hoe wij te werk gaan.

Bekijk de video