Hier misschien een pakkende titel!

Kern van de foundation is het appelleren aan het nemen van initiatieven.

Initiatieven kunnen zeer uiteenlopend zijn, omdat ook de groepen in hun doelstellingen zeer uiteenlopend zijn (bijv. vrouwengroepen, milieugroepen, boerengroepen). Iedere groep kan al veranderingen inzetten zonder dat die iets kosten. Voor verdergaande ideeën zullen deze groepen eerst een businessplan moeten maken. De leiding van Move-Up kan dan bepalen in hoeverre initiatieven in aanmerking kunnen komen voor financiële ondersteuning, vanaf het moment dat er structrele inkomsten zijn.

Initiatieven kunnen liggen op allerlei terreinen: millenniumdoelen/werelddoelen, ondernemerschap , gezondheidszorg, landbouwprojecten, emancipatie, onderwijs en opvoeding , culturele projecten, sport, communicatie, milieu, huizenbouw, gebruik van duurzame materialen en losse projecten ( bv weeshuis/ verlichting/ bibliotheken).

Om op een hoger niveau te komen, is het van groot belang dat initiatieven aan elkaar gekoppeld worden, dat groepen naar elkaar luisteren. Dat leidt tot meer verantwoordelijksbesef.

Zodra er binnen groepen geld verdiend wordt, moet er ook iets van terugvloeien naar de stichting.

“Het vergroten van betrokkenheid bij elkaar van mensen in Kenia en andere ontwikkelingslanden door hen met elkaar te laten samenwerken, in elkaar te investeren en van elkaar te leren, met als uiteindelijk doel
het verbeteren van hun levenstandaard."

Lees over onze doelstellingen